Contact


Hotel Torenhof
Baarle-Frankrijkstraat 10
9830 Sint-Martens-Latem

Uw persoonsgegevens worden door Fidicore Antwerpselaan 38-39 1000 Brussel gebruikt, BTWBE 0895.895.166, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw reservatie en op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@torenhof.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.